Teckningar och skisser
Lada på TjörnIndisk gata, 2002. Blyerts.
Skisser från en resa i Indien 2002.

COPYRIGHT © JÜRGEN ASP. ALL RIGHTS RESERVED