Teckningar och skisser

Att visualisera sina tankar, skissa och teckna,
är för mig grunden för allt kreativt skapande.
Med block och penna, "unplugged", är det ett enkelt,
billigt och befriande material att arbeta med.
Strecket på det vita pappret som skapar form och ljus.

Vill du lära dig teckna?
Jag har kurserna!


Tre teckningar, 70 x 100, från utställningen "Svartvitt"
på Landskrona Konsthall 2019.Gamla hamnkranen på Eriksberg. Blyerts 70 x 100.


COPYRIGHT © JÜRGEN ASP. ALL RIGHTS RESERVED