Jürgen Asp kurser
Kurser hösten 2023 "Saltet"/ Ringön, Göteborg.7-8 oktober.
Akrylmåleriets stora möjligheter!


21- 22 oktober.
Svartvit illustrationskurs. Från idé till färdig bild i olika material och tekniker!

Till konstföreningar:
Kontakta mig gärna för besök och visningar på ert företag eller konstklubb!
I min ateljén på Saltet har jag stora möjligheter att visa upp det som händer i min ateljé!

Besök mig på Kulturnatta och få mer information om mina kurser.

Vid frågor, kontakta mig gärna på 0708- 77 37 14


Jürgen Asp har mångårig erfarenhet av kurser i akvarell, akrylmåleri och kroki. Med sina erfarenheter i arbetet på Kyrkeruds folkhögskola, HDK och Akvarellmuseet.


Jürgen Asp/ Saltet
Stålverksgatan 2
417 07 Göteborg
Mobil: 0708-77 37 14
Mail: jurgenasp@gmail.com
Hemsida: www.jurgenasp.comUnder mina år som kursledare har jag utformat foldrar i ämnena kroki, akvarell och akrylmåleri. Lättfattliga små häften med ett rikt innehåll som ger grunderna och tips i de olika materialen.
Foldrarna kan du beställa här.

During my years as a course leader, I have designed leaflets in the subjects of croquet, watercolor and acrylic painting. Easy-to-understand small booklets with a rich content that provides the basics and tips in the various materials. 
You can order the leaflets here
Pedagogiska häften om akvarell och modellteckning.
Akvarellfoldern 120:- Krokifoldern 120:-

Akrylkurs på Kyrkerud Folkhögskola 2016.


 COPYRIGHT © JÜRGEN ASP. ALL RIGHTS RESERVED