Jürgen Asp kurser
Pedagogiska häften om akvarell och modellteckning.


Akvarellfoldern 120:-


Krokifoldern 120:-


Om Du önskar köpa mina foldrar, skriv ett mail

AKVARELLKURS FÖR NYFIKNA
Under våren på Ringöns brygg i Göteborg!
Tider om kursstart under april kommer inom kort!

"Befriande akvarell på Ringön 4-5 juni!
Mer info på min Facebook: Atelje Klaus Jürgen AspSEGELKURSER/ ombord segelbåten Nanuk!
Med början i maj på Ringön/ Göteborg!

Med början maj har du möjligheten att segla med Nanuk i Göteborgsskärgård. Vi utgår från Ringön i Göteborg och seglar en heldag (från kl 08.00 till 20.00). Har du länge tänkt på att börja segla eller vill du bara ut en dag i skärgåren? Ombord får du en introduktion i segling, prova på att hissa segel, styra och njuta av att ta dig fram med bara vindens hjälp. Eller bara komma bort från storstadsstressen.

Nanuk är byggd som långseglare i Pool/ England. Flera av hennes systerbåtar har varit i Västindien, Azorerna och Svalbard! Med sin 8 meters längd, 3 meters bredd och 1,40 m djup är hon lättmanövrerad i hamnar och skärgården, och samtidigt kapabel till längre överseglingar.

Under seglingen följer jag med som erfaren seglare och instruktör. Vi kommer dela en lätt middag ombord och självklart kaffe7 te och frukt under dagen!
Max deltagare 2 vuxna eller två vuxna med ett barn.

Pris per dag kommer senare.

Anmälan och förfrågningar kan du göra per telefon 0708-77 37 14
eller per mail jurgenasp@gmail.comJag leder kurser i teckning, kroki, akvarell och akrylmåleri. Och frigörande kurser såsom ”akvarellen som skulptur”. Vill man snabbt komma in i de olika teknikerna och materialen, är mina kurser är bra start för ett kreativt framtida och roligt arbete. Under den varma tiden på året håller jag kurserna på bryggan på Ringön.

Under mina år som kursledare har jag utformat foldrar i ämnena kroki, akvarell och akrylmåleri. Lättfattliga små häften med ett rikt innehåll som ger grunderna och tips i de olika materialen.
Foldrarna kan du beställa här.


During my years as a course leader, I have designed leaflets in the subjects of croquet, watercolor and acrylic painting. Easy-to-understand small booklets with a rich content that provides the basics and tips in the various materials. 
You can order the leaflets here
 COPYRIGHT © JÜRGEN ASP. ALL RIGHTS RESERVED