AKVARELLEN

Vattnet, pigmentet, det kraftiga italienska arket… mötet mellan torrt och blött, ljus och mörker. Penseln som ett musikinstrument, varligt och blont, ibland brutalt svart.
Allt ryms i pigmenten, och likt en orkesterdirigent provar jag alla tonerna.


THE WATERCOLOR

The water, the pigment, the powerful Italian sheet… the meeting between dry and wet, light and dark. The brush as a musical instrument, gentle and blonde, sometimes brutally black. Everything fits in the pigments, and like an orchestra conductor, I try all the notes
!


"Snörök", 1,20x 0,8 m
Bassolmen 70 x 50
Nu går det att beställa och köpa mina konsttryck från min ateljé eller få dem postade mot postförskott eller faktura!
Man kan köpa trycken som lösa blad eller ramade.
Format ark: 30 x 42. Lösa ark: 1.200 kr/st.
Kan köpas med vit ram eller enl. önskemål: 1.800 kr/st


Now you can order and buy my art prints from my studio or have them mailed against cash on delivery or invoice! You can buy prints as loose leaves or framed. Format sheets: 30 x 42. Loose sheets: SEK 1,200 / pc. Can be bought with a white frame or acc. wishes: SEK 1,800 / pc