AKVARELLEN

Vattnet, pigmentet, det kraftiga italienska arket… mötet mellan torrt och blött, ljus och mörker. Penseln som ett musikinstrument, varligt och blont, ibland brutalt svart.Allt ryms i pigmenten, och likt en orkesterdirigent provar jag alla tonerna.


THE WATERCOLOR

The water, the pigment, the powerful Italian sheet… the meeting between dry and wet, light and dark. The brush as a musical instrument, gentle and blonde, sometimes brutally black. Everything fits in the pigments, and like an orchestra conductor, I try all the notes!