MÅLERI

Jag föredrar akrylen framför oljan. De snabba besluten, den snabba torktiden och friheten att arbeta från tjockt till tunt, nästan akvarellikt, får mig att känna mig fri! Utan begränsningar! Känslan flödar ur handen, genom penseln och ut på den vita målarduken, besudlar den vita ytan med kol och färg. Landskap och människor i rörelser fångar mitt intresse och fyller mina målardukar. Jag både dansar och är koncentrerad i skaparprocessen. Återhållsam och vild. Utan skyddsnät är jag fri att börja om igen, och om igen i mitt måleri. Allt torkar fort och ger mig utrymme!

När jag inte målar, arbetar jag som charterskeppare, vandrar i fjällen eller tar ett glas rött i Italien. Allt för att förgylla livet och ge nya vinklar på mitt skapande, min önskan att berätta i form och bild.PAINTING

I prefer acrylic to oil. The quick decisions, the fast drying time and the freedom to work from thick to thin, almost watercolor-like, make me feel free! Without restrictions! The feeling flows from the hand, through the brush and out onto the white canvas, contaminating the white surface with charcoal and paint. Landscapes and people in motion capture my interest and fill my canvases. I both dance and concentrate on the creative process. Restrained and wild. Without safety nets, I am free to start over, and over again in my painting. Everything dries quickly and gives me space!

When I'm not painting, I work as a charter skipper, hiking in the mountains or having a glass of red in Italy. All to gild life and give new angles on my creation, my desire to tell in form and image.