MÅLERI

Jag föredrar akrylen framför oljan. De snabba besluten, den snabba torktiden och friheten att arbeta från tjockt till tunt, nästan akvarellikt, får mig att känna mig fri! Utan begränsningar! Känslan flödar ur handen, genom penseln och ut på den vita målarduken, besudlar den vita ytan med kol och färg. Landskap och människor i rörelser fångar mitt intresse och fyller mina målardukar. Jag både dansar och är koncentrerad i skaparprocessen. Återhållsam och vild. Utan skyddsnät är jag fri att börja om igen, och om igen i mitt måleri. Allt torkar fort och ger mig utrymme!


PAINTING

I prefer acrylic to oil. The quick decisions, the fast drying time and the freedom to work from thick to thin, almost watercolor-like, make me feel free! Without restrictions! The feeling flows from the hand, through the brush and out onto the white canvas, contaminating the white surface with charcoal and paint. Landscapes and people in motion capture my interest and fill my canvases. I both dance and concentrate on the creative process. Restrained and wild. Without safety nets, I am free to start over, and over again in my painting. Everything dries quickly and gives me space!

Förslag till väggmålning på ICA i Skärhamn. Väntar på besked...
Akrylmålningen "Majorna". 90 x 70 cm. Till salu.
Gotenius varv, Göteborg. Akryl, 1x1 m. Till salu.
Gotenius varv, Göteborg. Akryl, 1x1 m. Till salu.
"Vårsnö" Akryl 90 x 70 cm. Till salu.Morgonspegling. 1x1 m. Till salu."Hamnkranen Eriksberg" Akryl 100 x 80 cm. Såld.
Växter i fyrkanter.