ILLUSTRATION

Vägen från egna bilder till illustrationer är kort, ungefär som ett byte av en penna. Jag har alltid uppskattat att vara en del i en lång kedja där mina bilder ska vara en del i ett sammanhang, något som tillför och ge ett mervärde. Jag arbetar med att beskriva texter, finnas där när kunden vill visualisera sina projekt eller berättar sagor. Genom åren i ateljén har flera olika kunder och arbeten passerat mitt bord, både för hand och digitalt: Norstedts förlag, Volvo, Hasselblad, Sahlgrenska, tidningarna Praktiskt Båtägande, På Kryss, Husvagn&Camping… m.m. Allt från sjösäkerhet till människor i vardagen. Alltid med samma nyfikenhet att lära mig mer och prova på nya utmaningar.


ILLUSTRATION

The road from my own pictures to illustrations is short, much like a change of pencil. I have always appreciated being part of a long chain where my images should be part of a context, something that adds and gives added value. I work with describing texts, being there when the customer wants to visualize their projects or tell stories. Over the years in the studio, several different customers and works have passed my table, both by hand and digitally: Norstedts publishing house, Volvo, Hasselblad, Sahlgrenska, the magazines Praktiskt Båtägande, På Kryss, Husvagn & Camping… m.m. Everything from maritime safety to people in everyday life. Always with the same curiosity to learn more and try new challenges


Illustration "Gullholmen" som affisch.
Segelbåten Goodwin 2 till artikel i PåKryss.
Menyillustrationer till Franska restaurang.
Min franska hoj!
Tekniska illustrationer Hammar AB
Illustration NM-epoxi
Illustrationer till Aller Förlag

Böcker och kurslitterturer.
Birger Sjöber författade och jag illustrerade böckerna "Riggskolan" och "Segelvård"
Böcker att ha ombord, inplastade på 23 sidor. Med tips och information för seglare.
180 Skr/ boken. Finns att handla ombord Nanuk, i min ateljé eller per postförskott
.
COPYRIGHT © JÜRGEN ASP. ALL RIGHTS RESERVED